Klímová IR Consulting poskytuje klientům různorodou škálu služeb. Ať už se jedná pouze o školení interních IR specialistů, nebo úplný outsourcing agendy vztahů s investory, jsme schopni pružně a co nejlépe vyhovět veškerým potřebám klientů.

Konzulting v oblasti vztahů s investory:

Klímová IR Consulting pomáhá společnostem vybudovat oddělení vztahů s investory, jež bude minimálně plnit veškeré regulatorní požadavky. V praxi to znamená, že klientům poskytneme veškeré informace a postupy k vytvoření prvotřídní podpory v oblasti vztahů s investory. Kótovaným společnostem, které chtějí vylepšit stávající komunikaci s investory, pomáháme identifikovat slabá místa a kritické oblasti v jejich současných postupech a navrhneme jim program, který co nejlépe vyhoví jejich potřebám.

Školení v oblasti vztahů s investory:

Klímová IR Consulting pomáhá školit interní zaměstnance zodpovědné za oblast investor relations.

Finanční komunikace:

Kótované společnosti mají povinnost ze zákona zveřejňovat pravidelná regulatorní oznámení informující trh o jejich finanční situaci a rovněž oznamovat ad hoc důležité skutečnosti ovlivňující hodnotu jejich akcií. Klímová IR Consulting asistuje klientům při přípravě vzorových dokumentů a konkrétního obsahu veškerých publikací určených investorům. Tyto zahrnují, mimo jiné, výroční a pololetní zprávu, mezitímní zprávu managementu a čtvrtletní finanční výsledky.

Management Roadshow:

Klímová IR Consulting asistuje klientům během management roadshow a předem připraví management společností na diskusi s investory, aby společnost dosáhla na roadshow co nejlepšího výsledku. Opačně, pokud investiční banky organizují setkání s investory, zajistíme, aby naši klienti byli vždy osloveni. U zveřejňování mezitímních finančních výsledků poskytneme klientům veškerou podporu během konferenčních hovorů, zajistíme přípravu co nejkvalitnější manažerské prezentace a dopředu zpracujeme okruh diskutovaných témat (Q&A´s).